^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Ferja

 

 05.07.2018: Fisketiden er forlenget til 31. august 2018.

 

Fisketid i Ferja 2018: 15.juni - 15.juli.      

Døgnkvote: 2 laks og 1 sjøørret

Ferja Øvre: Øvre grense er Dølfossen, nedre grense er sone 4, Elda. Fiske med flue og mark. Lengde ca. 5 km.  Oppsatt tavle med kasse for returkort.  Kortsalg hos Sentrum Auto, tlf. +47 74 27 82 50.

Elda m/4 soner: Sone1 ca. 1 km. Sone 2 ca. 1 km. Sone3 ca.1,5 km. Sone4 ca. 1 km.  Alle vald er market med  grenser. Fiske med flue og mark. Oppsatt tavle, med kasse for retur av kort. Kortsalg: Sentrum Auto tlf. +47 74 27 82 50.

Staven: Valdet er avgrenset med skilt i hver retning. Lengde ca. 2,5 km. Fiske med flue og mark. Oppsatt tavle med  kasse for retur av kort. Egen fiskeplass tilrettelagt for funksjonshemmede.  Kortsalg: Sentrum Auto, tlf. +47 74 27 82 50

Berre - (Ferja): Utleie av laksefiske.  Kortsalg:  NAVA Sport Namsos tlf. 74 28 44 75 NAVA Sport Verdal   tlf. 74 07 92 90 Stein Borkmo: tlf. 91 62 77 77

Skjerpmoen: Valdet er ca. 1 km. langt, og det fiskes på begge sider. For det meste rolig elv. To litt større kulper og  noen stryk.  Fiskekort 

Kolstad: Valdet er ca. 600 m på østre side av elva og ca. 1 km på vestre side. Flere store kulper med varierende stryk.  Har også vald i Kolstadfossen, som er en kjent og bra fiskeplass. Daglig fiske i fossen. Fisket går på  rundgang i fire kulper mellom grunneierne. Enkel, handicapvennlig adkomst, med vei helt ned til elva. Grillplass. Utleiehytte ved elva med plass for 4 - 6 personer. Dusj og toalett. Kontaktperson: Ove Kolstad, tlf. + 47 926 86 675  

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.