^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Om registrering av fangst

Til fiskere, grunneiere og andre som registrer fangst: Det har kommet to nye varianter av fisk som skal registreres på Laksebørsen.

Det gjelder Pukkellaks / Russerlaks og Regnbueørret. Disse må spesifiseres ved innmelding til grunneier / laksebørsen.

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.