^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Utvidet fisketid i Årgårdsvassdraget 2018

Etter møte i Lakserådet 05.07.2018 ble det gitt utvidet fisketid fram til 31. august 2018 i lakseførende elver (Austerelva, Ferja, Årgårdselva Øyensåa) i Årgårdsvassdraget samt Oksdølelva i Namdalseid Kommune.

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.