^Tilbake til toppen

 • 1 Laksefiske i Årgårdselva
  .
 • 2 Laksefiske i Øyensåa
  .
 • 3 Laksefiske i Ferja
  .
 • 4 Laksefiske i Austerelva
  .
 • 5 Laksefiske i Oksdølelva
  .

  

Fisketider og fangstkvoter 2019.

Fisketider og fangstkvoter for elvene i Årgårdsvassdraget 2019. 

Med fangstkvote menes antall fisk pr. fisker pr. døgn. 05.07 arrangeres et evalueringsmøte hvor fisketider justeres.

Austerelva: 15.juni - 15. juli          2 laks og 1 sjøørret   

Ferga:          15.juni - 15. juli          2 laks og 1 sjøørret

Oksdølelva:   1.juni - 15. juli          2 laks og 1 sjøørret 

Årgårdselva: 1.juni - 15. august    3 laks og 1 sjøørret

Øyensåa:       1.juni - 31.august     3 laks og 1 sjøørret

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. Årgårdsvassdraget  Rights Reserved.